Europa - The European Union Online Guvernul Romaniei - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Fondul Social European in Romania Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale O.I.P.O.S. - D.R.U  Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" Iasi institutii

Program de burse postdoctorale Cristofor I. Simionescu

Selectia candidatilor

Calendarul selectiei candidatilor

 

1.

Stabilirea planului detaliat de implementare

01.04-14.04.2010

2.

Pregatirea programului postdoctoral si a curriculei stiintifice, selectarea tutorilor si a colectivelor de lucru care vor gazdui stagiul de formare avansata a tinerilor, stabilirea subdomeniilor de cercetare anterior agreate principial de catre parteneri

01.04-14.04.2010

3.

Anuntarea concursului pentru ocuparea celor 40 de posturi

15.04-30.04.2010

4.

Depunerea dosarelor candidatilor post-doc

30.04-15.05.2010

5.

Evaluarea dosarelor, intervievarea candidatilor post-doc, anuntarea rezultatelor, contestatii

16.05-25.05.2010

6.

Rezultate finale

26.05.2010

7.

Intocmirea si semnarea contractelor individuale de cercetare postdoctorala

27.05-30.05.2010

8.

Lansarea proiectului

01.05- 30.06.2010

 

Desfasurarea concursului si rezultate

Posturile vacante au fost anuntate pe adresa www.icmpp.ro/burse si in Ziarul Evenimentul, anunt publicat in fiecare zi in perioada 20 aprilie-14 mai 2010

 

Comisia de concurs a fost  alcatuita din tutori (echipa de implementare):

Dr. Maria Bercea

Dr. Tinca Buruiana

Dr. Maria Cazacu

Dr. Ioan Cianga

Dr. Calin Deleanu

Dr. Gheorghe Fundueanu

Dr. Valeria Harabagiu

Dr. Mariana Pinteala

Acad. Bogdan C. Simionescu

Prof. Nicolae Hurduc (Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului)

Acad. Maya Simionescu (Institutul de Biologie si Patologie Celulara “Nicolae Simionescu”, Bucuresti)

Dr. Ladislau Vekas (Centrul de Cercetari Tehnice Fundamentale si Avansate al Academiei Romane, Timisoara)

 

Concursul a constat in examinarea candidatilor care a avut loc in doua etape:

 

Etapa 1 - Examinarea dosarelor: s-a apreciat cu punctaje

(a) valoarea propunerii de proiect (cunoasterea domeniului, originalitatea propunerii, fezabilitatea propunerii); max. 20 puncte;

(b) capacitatea candidatului de a indeplini indicatorul de performanta obligatoriu, 2 lucrari publicate in reviste cotate ISI/an; max. 20 puncte.

S-a luat calcul media punctajelor obtinute pentru valoare propunerii si pentru capacitatea candidatului de a indeplini indicatorul de performanta obligatoriu.

 

Etapa 2 - Examinare orala:

(a)                candidatii au prezentat proiectul (cca. 10 minute) in “power point”;

(b)                s-a discutat propunerea alte aspectelor legate de participarea candidatului la programul de burse postdoctorale.

Punctaj: max. 20 puncte

Punctajul final s-a obtinut din media aritmetica a punctajelor rezultate din evaluarea dosarelor si examinarea orala.

 

Pe baza calificativelor aprobate de membrii comisiei s-a stabilit urmatoarea lista cu candidatii admisi:

 

1.Alexandru Nicoleta

2.Avadanei Mihaela Iuliana

3.Arvinte Adina

4.Bendrea Anca-Dana

5.Brebu Mihai

6.Bucatariu Florin

7.Burlacu Alexandrina

8.Butnaru Maria

9.Calin Manuela

10.Ciolacu Diana

11.Constantin Marieta

12.Coseri Sergiu

13.Cosutschi Andreea Irina

14.Cristea Mariana

15.Damaceanu Mariana-Dana

16.Darie Raluca Nicoleta

17.Dinu Maria Valentina

18.Fifere Adrian

19.Georgescu Adriana

20.Ignat Leonard

21.Ion Simona Filofteia

22.Manea Adrian

23.Marin Luminita

24.Matei Andreea

25.Melinte Violeta

26.Mihai Marcela

27.Neamtu Andrei

28.Nistor Cristina Lavinia

29.Nita Loredana Elena

30.Popescu Maria-Cristina

31.Popescu Laura Madalina

32.Silion Mihaela

33.Simionescu Ana Bogdana

34.Socoliuc Vlad-Mircea

35.Suflet Mihaela Dana

36.Titorencu Irina Domnica

37.Ursu Cristian

38.Ursu Laura

39.Vacareanu Loredana

40.Vlad-Bubulac Tachita

 

Postdoctoranzii si-au inceput activitatile, dupa semnarea Contractelor de cercetare postdoctorala, la data de 1 iunie 2010.