Europa - The European Union Online Guvernul Romaniei - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Fondul Social European in Romania Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale O.I.P.O.S. - D.R.U  Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" Iasi institutii

Program de burse postdoctorale Cristofor I. Simionescu

Rezultate

REZULTATE ANTICIPATE

Domeniul biomaterialelor, care este prioritar (hot area) la ora actuala atât pe plan european cât si national, si a carui abordare necesita cunostinte complementare de chimie, biologie, fizica, stiinta (bio)materialelor, medicina, informatica, ca si o infrastructura de cercetare extrem de performanta si scumpa nu dispune, în prezent, în România, de masa critica de specialiati. Cercetarea româneasca este mai curând divizata pe subdomenii singulare, între care exista putine interactiuni. Un rezultat principal al proiectului consta în cresterea numarului de specialiati de excelenta în domeniul biomaterialelor prin formarea unui numar de 40 tineri doctori în obtinerea, caracterizarea si aplicatiile biomaterialelor prin studii postdoctorale, realizate în conditiile formarii lor interdisciplinare. Un alt rezultat general al proiectului consta în cresterea atractivitatii carierei de cercetare/inovare pentru tinerii doctori, prin facilitatile oferite de proiect (bursele postdoctorale, accesul la infrastructura de cercetare de exceptie, competente interdisciplinare etc.). Nu în ultimul rând, îndeplinirea obiectivului de insertie a minimum 70% din postodoctoranzi în institutii de cercetare, învatamânt sau economice va conduce la cresterea gradului de absorbtie al resursei umane înalt-calificate.  

Numarul de cercetatori asistati financiar - cercetare postdoctorala: 40

Numarul de lucrari stiintifice prezentate - cercetare postdoctorala: 120

Numarul de lucrari stiintifice publicate - cercetare postdoctorala: 240

 

Rapoarte de cercetare validate : 120

Stagii ale postdoctoranzilor in strainatate : 40

Cereri de brevete : 8

Manifestari stiintifice organizate : 3

Competente complementare adaugate la expertiza initiala a fiecarui postdoctorand : 3

Proiecte individuale de cercetare planificate si dezvoltate : 40