Europa - The European Union Online Guvernul Romaniei - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Fondul Social European in Romania Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale O.I.P.O.S. - D.R.U  Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" Iasi institutii

Program de burse postdoctorale Cristofor I. Simionescu

Activitati de diseminare si promovare

Pana in prezent au fost elaborate o serie de materiale de informare si diseminare personalizate cu elementele identitatii vizuale ale Uniunii Europene, Fondului Social European, Guvernului Romaniei si Instrumentelor Structurale în Romania, dupa cum urmeaza:

Toate mijloacele stabilite pentru punerea in aplicare a strategiei de comunicare a proiectului respecta cerintele Manualului de Identitate Vizuala publicat de catre AMPOSDRU. Materialele informative au fost destinate participantilor la activitatile de diseminare si promovare, dupa cum urmeaza: