Europa - The European Union Online Guvernul Romaniei - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Fondul Social European in Romania Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale O.I.P.O.S. - D.R.U  Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" Iasi institutii

Program de burse postdoctorale Cristofor I. Simionescu

Informatii Generale

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
Domeniul major de interventie 1.5: Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii
Cod Contract: POSDRU/89/1.5/S/55216
Beneficiar: Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" Iasi

Titlul proiectului: Fondul Social European – Program de burse postdoctorale Cristofor I. Simionescu
Coordonator Proiect: Acad. Bogdan C. Simionescu
Durata: 1.04.2010- 31.03.2013
Valoare nerambursabila: 18545528 RON
Valoare totala: 19486466 RON


PARTENERI IMPLICATI IN DERULAREA PROIECTULUI

Proiectul are drept scop abordarea unui domeniu de maxim interes pentru dezvoltarea socio-economica a Romaniei - cel al formarii profesionale - prin facilitarea accesului tinerilor doctori in stiinte la programe de formare postdoctorala in domeniul biomaterialelor.


Biomateriale