Europa - The European Union Online Guvernul Romaniei - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Fondul Social European in Romania Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale O.I.P.O.S. - D.R.U  Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" Iasi institutii

Program de burse postdoctorale Cristofor I. Simionescu

Obiective si activitati

Proiectul are drept scop abordarea unui domeniu de maxim interes pentru dezvoltarea socio-economica a României - cel al formarii profesionale - prin facilitarea accesului tinerilor doctori în stiinte la programe de formare postdoctorala în domeniul biomaterialelor.

Realizarea obiectivelor propuse în cadrul proiectului impune urmatorul set de activitati care vor asigura conditiile optime de implementare si monitorizare:

A1. Activitati de management

A2. Dezvoltarea programului de pregatire postdoctorala si a curriculei stiintifice

A3. Selectarea postdoctoranzilor

A4. Activitati  de tutoriat

A5. Activitati  de cercetare, dezvoltare si inovare in cadrul proiectelor stiintifice ale tinerilor cercetatori

A6. Specializare interdisciplinara prin stagii de cercetare nationala si internationala (sprijin pentru mobilitatile academice)

A7. Transfer de cunostinte în dublu sens

A8. Organizarea de sesiuni specifice de formare stiintifica si tehnica a postdoctoranzilor

A9. Organizarea de cursuri speciale pentru promovarea culturii antreprenoriale

A10. Activitati de diseminare si  promovare ale proiectului